Hoe zit dat eigenlijk, zo’n busonderneming?

Het vervoeren van personen is een heel andere tak van sport dan het vervoeren van vracht, ondanks dat de techniek van de voertuigen veel principes deelt. Met name op het gebied van veiligheid en comfort wordt – zelfs van oudere bussen zoals de onze – het nodige verwacht. Deze pagina biedt achtergrondinformatie voor de geĆÆnteresseerde passagier of websitebezoeker in bredere zin. We gaan hier respectievelijk in op de wettelijke eisen die worden gesteld aan de chauffeurs, de touringcaronderneming en de touringcar zelf. Deze eisen dienen met name om de veiligheid te garanderen en het scheppen van een omgeving van eerlijke concurrentie.

De veiligheid en de veiligheidseisen

Aangezien we bij Fennema best in het bezit zijn van een fikse dosis humor, zelfspot en een tikje cynisme lijkt het niet onverstandig om het onderwerp van de veiligheid even aan te stippen. Alle vennoten houden van een grapje op z’n tijd maar voor sommige zaken is het nodig om onze Duitse humor van stal te halen.

We zijn ons er terdege van bewust dat we met een voertuig van ruim 15 ton – in gewicht he šŸ˜‰ – onderweg zijn dat regelmatig voorzien is van 39 al-dan-niet nuchtere passagiers die graag zonder kleerscheuren de eindstreep wensen te halen. Gelukkig zijn we zelf ook deel van deze groep, en vinden wij het eveneens prettig om tijdens de rit net zo ontspannen te zitten als op de bank thuis. Wij rijden dan ook geen meter voordat we er zeker van zijn dat de veiligheid van onze passagiers, en onszelf, niet ter discussie staat.

Gelukkig worden we hierbij geholpen door wetgeving omtrent de chauffeurs, de onderneming en de technische staat van de bus.

De chauffeurs

Europese wetgeving schrijft voor dat een beroepschauffeur niet alleen een rijbewijs in de juiste categorie voor het voertuig dient te hebben – in ons geval het rijbewijs D – maar ook zijn of haar vakbekwaamheid. Formeel verricht Fennema Coaches BV commercieĆ«l personenvervoer en dient dus aan deze eis te voldoen. Qua organisatie is dit Europees ingericht in de zogenaamde ‘code 95′-nascholing. Deze vakterm is gemeengoed geworden in bus- en vrachtwagenland aangezien een aantekening met het getal ’95’ wordt gebruikt op het rijbewijs om aan te tonen dat de chauffeur in het bezit is van geldige vakbekwaamheid.

Om de vakbekwaamheid geldig te houden dienen CBR-erkende cursussen te worden bijgewoond gedurende minimaal 35 uren per vijf jaar, waarvan minimaal 7 uren praktijk. Deze uren worden geregistreerd bij het CBR, en dienen vijfjaarlijks te worden bijgeschreven op het rijbewijs om de geldigheid van de vakbekwaamheid aan te tonen. Daarnaast dient elke beroepschauffeur perodiek een medisch onderzoek te ondergaan waarin wordt beoordeeld of de chauffeur geschikt is voor het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs C of D is vereist. Als het onderzoek positief wordt afgerond krijgt de chauffeur een bewijs van geschiktheid mee dat beperkt geldig is totdat een volgende keuring benodigd is.

De onderneming

Aan een onderneming die personenvervoer verricht worden – werderom – specifieke eisen gesteld. Deze zijn gebaseerd op de wet personenvervoer 2000 en diverse Europese verordeningen. Een van de belangrijkste eisen is dat de onderneming in het bezit is van een zogenaamde Communautaire vergunning. Zo’n vergunning geeft het recht om op het grondgebied van de EU commercieel personenvervoer te verrichten. Ook geeft de vergunning het recht om het zogenaamd ‘cabotagevervoer’ te verrichten. Dit is vervoer dat wordt verricht door een onderneming in lidstaat A, waarbij het vervoer geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in lidstaat B. De vergunning wordt afgegeven namens de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Om in aanmerking te komen dient de onderneming aan te tonen dat:

  • Alle vennoten die deelnemen in de onderneming van onbesproken gedrag zijn middels het overleggen van een recente verklaring omtrent gedrag.
  • De onderneming in het bezit is van voldoende risicodragend kapitaal, deze eisen zijn rechtstreeks verbonden aan het aantal autobussen of vrachtwagens dat de onderneming tot haar beschikking heeft.
  • De onderneming moet een zogenaamde ‘vervoersmanager’ hebben aangesteld, die aantoonbaar vakbekwaamheid in de onderneming brengt.
  • De onderneming moet aantonen welke transportmiddelen tot haar beschikking staan.

De commenautaire vergunning van Fennema Coaches is geldig tot maart 2025.

De bus

Een bus waarmee personenvervoer wordt verricht dient qua techniek en veiligheid aan strenge eisen te voldoen. Een van de middelen waarmee de overheid controleert of dit ook daadwerkelijk zo is is de welbekende jaarlijkse APK-keuring. Voor vrachtauto’s en personenauto’s worden deze keuringen door commerciĆ«le ondernemingen uitgevoerd waarbij steeksproefgewijs wordt gecontroleerd of de keuring naar behoren is uitgevoerd.

Voor personenbussen zijn de keuringseisen strenger, deze mogen namelijk allƩƩn bij een keuringsstation van de RDW zelf worden gekeurd. Vanzelfsprekend betekent dit dat elk detail belangrijk is en wij onze bus in technisch optimale staat houden. Bovendien werken wij samen met een onderhoudspartij die ruime ervaring heeft in het onderhouden van bussen en groot materieel. Op deze manier zorgen wij er voor dat door middel van (preventief) onderhoud en de juiste kennis onze bus veilig en betrouwbaar van A naar B komt.

Samenvattend…

Fennema Coaches is een onderneming met een leuk achtergrondverhaal en een wat ludieke inslag. Soms is het echter tijd voor serieuze zaken. Als het gaat om de buschauffeurs, de onderneming of de technische staat van de bus dan halen we direct al onze Duitse humor van stal en spannen wij ons maximaal in voor een leuke en bovenal veilige reis! Meer informatie over de (veiligheids)techniek en de systemen aan boord van onze bus is te vinden op de techniekpagina.